Uw vennootschap verkopen?

Wij zijn geïnteresseerd om uw patrimonium vennootschap te kopen. U praat direct met de potentiële koper, niet met een tussenpartij.  

 

Een patrimonium vennootschap verkopen verloopt helemaal anders dan het verkopen van een huis. Het vastgoed verandert immers niet van eigenaar: er moeten wettelijk geen bodemattesten, EPC, elektriciteitskeuringen, etc. aangevraagd worden. Er is geen makelaar of notaris nodig. Een verkoopcontract voor de overname van de aandelen en een publicatie in het staatsblad zijn voldoende. Op de verkoop van aandelen moeten zelfs geen belastingen betaald worden. En het is een alles-of-niets verhaal. In een keer alles kunnen verkopen.  Dit lijkt wel te mooi om waar te zijn?  

 

In de praktijk zijn er een aantal aspecten die de verkoop complexer maken en die ook een impact kunnen hebben op de verkoopsprijs. Op een creatieve manier kunnen wij u begeleiden bij het vinden van de meest geschikte oplossing, tussen de fiscale en wettelijke uitdagingen heen. 


Gezinswoning in de vennootschap. 

Uw gezinswoning zit nog in de vennootschap en u wil er (nog een tijdje) in blijven wonen. Daarvoor zijn oplossingen te bedenken, op maat van uw situatie. U kan de woning blijven huren, of de woning kan uit de vennootschap worden gehaald (al dan niet dmv. een splitsing of kapitaalsvermindering in natura). 

 

Leningen - Rekening courant

Indien u of iemand anders geld leent van of aan de vennootschap, zullen we samen bekijken hoe we dit oplossen. De juiste oplossing vereist ook weer maatwerk. 

 

Vervuilde gronden

Bij sommige panden is er sprake van een al-dan-niet historische vervuiling. Dit zorgt er vaak voor dat de panden niet verkocht kunnen worden, voordat de sanering uitgevoerd is. Bij de overdracht van de vennootschap, worden deze panden mee overgenomen. De vermoedelijke kostprijs van de latere sanering zal dan verrekend worden in de kostprijs van de overname. 

 

Fiscale waarde vs. reële waarde

Gebouwen in een vennootschap worden afgeschreven. Daarom zal de reële waarde van het gebouw steeds hoger zijn dan de boekhoudkundige waarde van dit gebouw. De toekomstige meerwaardebelasting zal verrekend worden bij de bepaling van de uiteindelijke overnameprijs.