Aanpak 


De overname van uw patrimoniumvennootschap gebeurt in 3 fases. Deze fases zijn niet gebonden aan wettelijke termijnen, en het proces kan dus zeer snel gaan. Reken minimaal toch op 2 maanden.


Om dit mogelijk te maken hebben wij een standaard aanpak ontwikkeld, die zich aanpast aan uw behoeften. 


1) Quick-scan. 

 

Wij kunnen op basis van een standaard set van gegevens u feedback geven of wij interesse hebben in de aankoop van uw vennootschap. U bezorgt ons hiervoor de volgende informatie 

- Recente balans 

- Overzicht van het vastgoed in de vennootschap, met inbegrip van de ligging,  huurinkomsten, ouderdom, hypotheken, etc.  

- Een indicatie van de verwachtingen die u hebt, rond de toekomst van uw vennootschap (o.a. timing, prijs, etc). 

 

2) Grondig onderzoek. 

 

Indien u en wij tot de conclusie komen dat we verder willen gaan, zullen we een diepgaander onderzoek doen van alle documenten en de panden bezoeken. Op basis van dit onderzoek zullen we komen tot een definitieve prijszetting en een intentieverklaring ondertekenen. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het verkoopplan. Hierin beschrijven we de volgende stappen. Dit kan eenvoudig zijn (betaling aandelen, publicatie staatsblad nieuwe bestuurders), maar kan ook complexer zijn, afhankelijk van uw situatie (bv. partiële splitsing, ...).  

 

3) Uitvoeren van het verkoopplan en betaling van het overeengekomen bedrag. 

 

Vanaf nu zullen wij ook het beheer van de vennootschap verder uitvoeren en ben u verlost van alle zorgen.